Knihy

Nová monografia z  nášho vydavateľstva.

V roku 2020 sme vydali publikáciu „Vzdelávanie budú  Cnosti“
s podtitulom: Metodika „Integrované digitálne technológie“.

Zámerom tejto monografie je zmeniť systém využívania a práce
s digitálnymi technológiami na vyučovacej hodine tak, aby sa stali integrovanou súčasťou vyučovania a zbavili sa označenia ako podporného mechanizmu.

Medzi hlavné ciele však patrí zmeniť vzťahy medzi učiteľom a žiakom, ako aj medzi žiakom a spolužiakom navzájom. Do cieľov pribudlo
i známe riešenie multilingválneho vnímania témy systémom
Book & Book.

Prichádzame s inovatívnymi myšlienkami ako modulové členenie vyučovacej hodiny, využívanie vopred pripravenej témy, témy prístupné cez internet, aplikovanie sofistikovaných digitálnych riešení do vyučovacej hodiny, a mnohými ďalšími.

Publikácia je dostupná v kníhkupectvách po celom Slovensku (najmä v Panta Rhei a Martinus). Objednať si ju môžete (v cene 9,90 € vrátane poštovného) aj na adrese vydavateľstva: rudolf.hozak@gmail.com

Vydané publikácie s využitím systému
Book & Book:

Plagat EN DE
Plagát EN DE

V roku 2000 sme vydali knihu Mark Twain: Dobrodružstvá Toma Sawyera, v štyroch jazykoch. Pokračovaním bolo vydanie tej istej knihy v ďalších troch jazykoch. Súčasťou každého vydania boli CD nosiče s obrazovými a zvukovými nahrávkami. Naša aktivita bola ocenená grantom z Višegrádskeho fondu.

Neskôr v roku 2006 sme pripravili ďalší produkt zo série multilingválnych produktov s názvom: „Kocúr Bonifác“. Aj v tomto prípade sme za nápad a prevedenie získali ocenenie Ministerstva kultúry SR.

Reklama na knihu s knihou a CD
Reklama na knihu s knihou a CD

Copyright © 2014 Rudolf Hozák – Book & Book

jazyky môžu spájať národy