Realizácia

Spolu s Medzinárodným laserovým centrom sme vytvorili stránku, ktorá slúži pre vzdelávanie členov inštitúcií zapojených v projekte LaserLab v celej Európe. Zámerom tejto aktivity je taktiež ponúknuť perspektívne stránku školám a centrám voľného času pre zoznamovanie sa s možnosťami práce s laserom.

Využitie tejto technológie môže nájsť uplatnenie na mnohých pracoviskách, kde je záujem vzdelávať či informovať o aktivitách firmy s medzinárodným pôsobením, alebo len so záujmom informovať klientov z rôznych častí sveta s využitím obrazu, zvuku a textu v dvoch mutáciách na obrazovke súčasne.

MLC_web
www stránka vytvorená v spolupráci s MLC a vydavateľstvom Book & Book

 

Systém Book & Book  vo forme internetového prístupu k multilingválnemu obsahu, si našiel uplatnenie na stránke “Medzinárodného laserového centra” v podobe prepojenia filmového dokumentu so zvukom a dvoma textami na obrazovke .

Copyright © 2014 Rudolf Hozák – Book & Book

jazyky môžu spájať národy