Book & Book – System

book systembook_logo1

multi_en

Book & Book system vznikol z autorského systému zobrazovania a porovnávania minimálne dvoch mutácií textu v tlačenej podobe a na obrazovke.

V roku 1991 vznikla myšlienka členenia textu do častí nazvaných bloky, ktoré slúžili na jednoduché porovnávanie prekladu medzi jazykmi v dvoch zhodne upravených knihách. Myšlienka sa neskôr rozšírila o vytvorenie pripojeného zvukového a obrazového záznamu vydaného spolu s knižnou publikáciou.

Book & Book system začal v roku 1998 pripravovať sofistikované riešenie problému multilingvalizmu (na báze členenia textu do blokov nazvaného Book & Book system, s možnosťou komparácie jazykov) vo forme publikácií a CD nosičov s vlastným softvérom. Ako vzorovú publikáciu použil dielo Marka Twaina: „Dobrodružstvá Toma Sawyera“ .

Multimediálna publikácia spolu CD nosičmi, ako aj jej medzinárodný charakter si získali ocenenie v podobe grantu Višegrádskeho fondu.

Zámerom vydavateľstva a systému Book & Book, je využitie vytvoreného mechanizmu pre aktivity ako je vydávanie publikácií, publikovanie na internete a vytvárať prepojené zvukové či videonahrávky, s uplatnením optimálneho resp. maximálneho počtu jazykov.

Cieľom tejto aktivity je získať rovnocenné postavenie diela na literárnom trhu pre kultúrne etniká, je to aktivita, ktorá chce podporiť kvalitu bez ohľadu na jazyk v ktorom bolo dielo vytvorené.

Z pohľadu učebníc ide o viac zámerov, ten hlavný je podporiť záujemcu – študenta o cudzí jazyk, vytvoriť mu databázu fráz a terminológií na báze odborného textu.

Z pohľadu firmy ide o publikovanie (sofistikovanú digitalizáciu) manuálov, popisov postupov, foriem udržovania vzťahov a komunikácie. Ide o náhradu wokshopov zamestnancov z rôznych jazykových destinácií.

Generálnym cieľom je získať vyššiu úroveň porozumenia a priblížiť sa cieľom komisariátu EU, k cieľom spájania ľudí, ktorí hovoria rôznymi jazykmi.

Copyright © 2014 Rudolf Hozák – Book & Book

jazyky môžu spájať národy